Disclaimer

Monarch Partners BV besteedt veel zorg aan deze website. Een volledige garantie voor de correctheid en compleetheid van de informatie geven wij echter niet. Bovendien kan de informatie op de website veranderen zonder dat gebruiker daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Monarch Partners BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het merkenrecht en de auteursrechten in relatie tot deze website rusten bij Monarch Partners BV. Gebruikers van de website hebben toestemming om gegevens te gebruiken voor informatieve doeleinden. Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden is niet toegestaan.

Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Nederlands recht is van toepassing en alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.