Waardecreatie door duurzame groei jaar in, jaar uit, die duidelijk uitstijgt boven de gemiddelde groei in de betreffende markt. Dat is wat veel ondernemers en eigenaren die wij spreken wensen en willen. Dat is hun doel. Innovaties realiseren in producten, services maar ook in interne processen en structuren, die deze groei blijven aanjagen.

Voorwaarde daarvoor is onmiskenbaar de kennis van markt en klanten, expertise, gedrevenheid en passie van u als ondernemer zelf. We weten echter allen dat deze voorwaarde noodzakelijk, maar niet voldoende is.

Welke belangrijke middelen, bouwstenen om uw doel te bereiken, zien wij?

  • Een doordachte strategie, met een duidelijke doel-focus, een consistente prioriteitenstelling, welke consequent in de dagelijkse praktijk wordt omgezet in acties die elkaar versterken. Een strategie die in heldere taal gecommuniceerd wordt naar alle ‘stakeholders’, met name naar de eigen medewerkers.
  • Het afrekenen met de in organisaties bij medewerkers bestaande ‘mentale absentie’, de sluipmoordenaar die dodelijk kan zijn voor elke organisatie, en het vervolgens installeren van ‘intrapreneurship’ en een ‘challenger mentality’. Dit is absoluut meer dan alleen maar ‘getting the right people in the bus, and the wrong people out of the bus’.
  • Bewuste keuzes maken tussen ‘need to do’ en ‘nice to do’, tussen ‘need to have’ en ‘nice to have’. Het afbouwen van ingeslopen inefficienties en zaken die kosten veroorzaken zonder een toegevoegde waarde (meer) te hebben. In management structuren, overheadprocessen, operationele en verkoopprocessen. In situaties met de rug tegen de muur staand, gaat dit sneller; maar binnen alle organisaties in elke levensfase is hierdoor verrassende waardecreatie mogelijk.
  • Performance improvement program’: op basis van de beschreven strategie en de gemaakte noodzakelijke keuzes, met de juiste gemotiveerde mensen aan boord, systematisch en voortvarend procesgerichte verbeteringen en oplossingen direct implementeren, evalueren, bijsturen en bewaken. Kern van verbetermanagement in onze optiek: Alles wat we vandaag doen, kan morgen beter!
  • Smart strategic partnering’ met andere bedrijven, met kennisinstituten, met klanten en leveranciers. Gebaseerd op complementariteit, een ‘win-win’ situatie en wederzijdse afhankelijkheid. Doen waar jezelf goed/beter in bent. In plaats van zelf het wiel uit te vinden, veel tijd te verliezen en fors te moeten investeren in zaken die anderen sneller en reeds beter kunnen.
  • Zeer belangrijk zoals u weet: een passende financiering, kapitaalverschaffing tegen de juiste condities, die de ondernemer rust verschaft in zijn dagelijkse concurrentiestrijd aan het front.
  • Omdat de ondernemer geleefd wordt door de problemen en uitdagingen van alledag, kan een professionele adviseur hem of haar helpen op strategische koers te houden, te ontzorgen, en aldus als kathalysator te fungeren bij het tijdig effectief realiseren van de strategische doelen. Niet door het doen van langdurend marktonderzoek, het schrijven van diepgravende rapporten of ellenlange vergadersessies, maar door samen met de reeds in de organisatie aanwezige kennis en ervaring, direct implementeerbare verbeteringen en oplossingen te genereren. Samen met u!

Wij van Monarch Partners, specialisten in verandering en verbetering, gaan graag met u het gepassioneerd gesprek aan waar het de realisatie van uw strategische ondernemingsdoelen en elk van de genoemde bouwstenen betreft. Graag ondersteunen wij u met concrete maatwerkoplossingen die in uw situatie doeltreffend gaan werken.

Op basis van onze brede ervaring in vele organisaties, onze opgebouwde expertise, onze betekenisvolle relaties, onze professionele integriteit en onafhankelijkheid, maar vooral met ons oprecht engagement bij u als ondernemer.